HTML

Benderik elmélkedik

Friss topikok

  • megamedve: @ulpius66: te meg egy szerény, szeretetre méltó, segítőkész, barátságos, emberbarát, jóravaló embe... (2018.12.06. 10:25) Örömtűz a CEU hűlt helyén
  • LoveKills: A szakértőktől kérdezném: Mi a vélemény/tapasztalat a Privileg, Bauknecht, Elektra Bregenz márkák... (2018.11.23. 09:36) A mosógép és a leve
  • gabiiii: @Benderik: Az államnak nincs saját pénze, hanem erőszakkal veszi el tőlem és még néhány másik adóz... (2018.10.25. 11:28) Konstruktívan a hajléktalanok kilakoltatásáról
  • nemecsekerno_007: Most a mi adónkból képzünk szakembert gazdag európai országoknak, hogy utána az ottani nyugdíjrend... (2018.10.15. 09:14) Corvinus ördöge és maltere
  • Benderik: @$pi$: "Érvrendszerem a kormánypárti sajtó érvrendszere..." (2018.09.13. 22:20) Megszívlelendő-e a Jelentés

Testi szerelem és az Egyház

2017.06.15. 17:53 Benderik

 

 

20170527_121825.jpg

20170527_121843.jpg

 

Sok szó esik manapság, fogy a magyar, hogyan próbál kormányunk kedvet csinálni a gyermekhez, s miért nem tetszik e kedvcsinálás módja a másik oldalnak.

Fenti képek csupán pillanatfelvételek egy konkrét (észak-magyarországi) templomból, mégis, mint éjszakai villámfény a barlangbejáratra, nagyon fontos látleletét adják a konfliktus egy alapvető pillérének -- ahogy az egyház benn maradt egy alapelvei szempontjából szükségtelenül elavult látásmódban a szex és házasság témájában.

Mi több -- kontraproduktív látásmódban, mert gyakorlatban aprópénzre váltott intelmei már inkább gátjai szent céljának: a tartós családok alapításának és fenntartásának.

(S hogy mi köze az egyháznak a kormány népesedéspolitikájához? Nem tölteném most ezzel az időt, megválaszolása házi feladat.)

***

A kérdés egyik lényeges eleme a szex örömszerző szerepének elfogadása a párkeresés során, majd aztán a család fenntartásában.

Egyháza válogatja, melyik hogyan s mennyire fogadja el s engedi meg híveinek a testi szerelem szükséges fajfenntartáson túli tevékenységeit, de közös elem, hogy egyfajta erősen kordában tartandó szükséges rosszként tekintenek rá, amit ugyan elismernek Isten ajándékaként -- hisz' mi mást is lehetne kezdeni azzal, hogy Ő teremtett így bennünket -- de igazából sosem tudtak mit kezdeni azzal, hogy az egész olyan állatiasan alantasnak tűnik a kulturált ember egyéb viselkedésformái mellett.

Ráadásul a szex a viszonylag könnyen elérhető (olykor eksztázisszerűen) kellemes érzés miatt alkalmas arra, hogy az ember alkoholizmusként használja a lassabb, küzdelmesebb sikererekkel kecsegtető normális tevékenységek rovására, és kellemessége miatt aszketikus jellemformáló életvitelbe is nehezen illeszthető.

Így sok régi vallásnak és társadalomnak is meggyűlt vele a baja, a bűntől kezdve a szimpla gyengeség jelekéntig tekintettek rá. Mivel azonban az alapvető fajfenntartásnak szükséges eleme, így kénytelenek voltak valamiféleképp' elfogadni s a helyes életvitelbe is beilleszteni, ám csak nagyon szigorú korlátok közé szorítva tudták elképzelni, hogy ne váljon jellemrombolóvá.

A klasszikus tilt / tűr / támogat-ból tipikusan a tűrt kategóriába tartozott -- már mielőtt e kategorizálás így létezett volna.

***

S persze amíg a fogamzásgátlás mai elég hatásos módjai ki nem találódtak, mindennek fontos szerepe volt a társadalmi béke fenntartásában is, mert a szex házasságon kívüli gyakorlása a mellékhatás-gyermekek miatt végzetes következménnyel járt hajadon leányok sorsában és családi tűzhelyek békéjében. A szigorú előírások így logikus részei voltak az akkori társadalomnak.

Mellékhatásként ha az ember (régi értelemben, azaz férfi, bocs...) probléma nélküli szexre vágyott -- de épp' nem nejével --, csakis hivatásos leányokhoz mehetett.

E hivatásos leányok már fentiek miatt is közmegvetés tárgyai voltak, s mivel így nem is igen állt közéjük olyan, ki másból is meg tudott volna élni, kontraszelektált szakma lévén nem is igen öregbíthették szakmájuk űzőinek hírnevét. (S volt persze a gazdag művelt szerető intézménye is, de jóhírnév tekintetében ők sem álltak jobban.)

Így egy viszonylag megalapozott kép volt az, hogy a szexet műr űzők közül a tisztességes nők asszonyok, kiket a társadalom -- s így férjük is -- tisztel, míg azok a nők, akikkel buja szexet lehet űzni, azok afféle rossz nők, akiket mindenki megvet, s a férfiak is úgy dobnak nekik pénzt, hogy közben magukban lebüdöskurvázzák őket.

Na most ha megnézzük a fenti képek 2. pontját

"A fogamzásgátló széles körű használata" (ami itt nagyjából a fogamzási célún túli szexet jelenti) "a nőt ösztönkielégítése puszta eszközévé alacsonyítja. A férfi nem partnerként tekint a nőre 'akinek tisztelettel és szeretettel tartozik' ",

abból még mindig ez a világkép süt. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ha a nő a nemes célon túl csak úgy örömből szexel férjével, az majd nem partnerként tekint a nőre (ld. feleség kategória), hanem afféle olyanként, akit nem kell tisztelnie. A sorok papírra vetőjének fejében középút nincs. Csak középkor.


***

Az a közhely, hogy a világ sokat változott, a közvetlen Budapest-Dubai járat, az optikai egér és a kolbice mellett -- témánkat jobban érintve -- a nagyrészt tervezhető fogamzást is elébünk rakta.

Ez lehetővé tette a szex olyan módját, amiből szinte biztosan nem születik gyermek.

Eddig a tény -- hogy ez jó vagy rossz, már megítélés kérdése.

Az egyházak ellenérzése részben egy olyan teológiai értelmezésen alapul, ami a magvak egyesülésének kivédésével elkerült gyermeket már egyfajta beavatkozásnak éli meg az Isteni Tervbe. Nyilván végeláthatatlan teológiai vitákba lehetne itt bonyolódni, de e helyen ennek nyilván nem lenne értelme.

A másik ellenérzés gyökere pedig érzésem szerint az, hogy a nem nemzési célú szexben megmarad az alantasnak tartott elem, míg hiányzik belőle a mentségül szolgáló magasabb cél.

És persze külön súlyosbító tényező a házasságon kívüli eset, melyek egy részét a normál társadalmi erkölcs is elítéli, ám az egyházi értelmezés ezeken túllépve azon eseteket is, ahol a felek nem csalnak meg senkit, csak pl. fiatalként még sose voltak házasok, ill. házasságban, ha annak célja nem az elfogadott célok egyike, csak a puszta kéj.

Mindezekre pedig természetes módon erősített rá, hogy mikor a fogamzás nélküli szex lehetővé vált, az új lehetőség az addigi kényszerű visszafogottság ellentétes végletébe csapta a világot, mert az emberi társadalom olyan, hogy változáskor sosem szép apró lépésekkel megy át egyik arany középútból a másikba, hanem végletek közti vad hullámveréssel.***

A fenti képekhez hasonló szellemű egyházi kiadványokat látva az embernek folyton az az érzése, hogy írójuk csak végletekben képes gondolkodni, így pl. a házasságon kívüli (és a "mértéktelen" házasságon belüli) szexet kizárólag egy elborult orgiaként tudja elképzelni, ahol eltűnik minden emberi gátlás, s az ember állattá aljasul. Az ember lánya vagy kivárja a nászéjszakát, s utána sem veszti el fejét s közösül állati módon még urával sem, vagy már tinédzserként fűvel-fával kefél, iszik, drogozik, 16 évesen a második abortuszra megy, nem tiszteli szüleit, és liberális magazinokat olvas. Egy részük aztán megtér, és zokogva vallja be a gyülekezetnek, aladdig miféle mocsokban fetrengett, amit ő életnek hitt, a többi családjából kitaszított, elhagyott asszonyként s anyaként végzi a Mónika show-ban.

S az egyházakat irányító komoly fejekben ennél persze nyilván összetettebb kép él, de minden ilyen kiadványon látszik, hogy alkotója vagy tényleg megrekedt a középkor <tisztes asszony / rosszlány> egybites világképén, amit aztán kiegészítettek a hatvanas évek szabad-szex mozgalmának vadhajtásai, vagy csak olvasójából nem nézi ki, hogy ennél bonyolultabbat is fel tudna fogni. (Az elv azonban felülről jön, aki a komolyabb állásfoglalásokat olvasná, példaként kat, ref)

***

Valahol ott van ez elrontva, mikor nem tudjuk elképzelni, hogy önmagában az, hogy az ember ember létére belemegy egy ilyen ösztönös aktusba, és abba még bele is tud feledkezni, eszét kicsit elveszteni, még nem jelenti azt, hogy állattá válna, és hogy ennek körülményeit ne tudná emberi módon, felelősen gondolkodva, az erkölcs szabályait megtartva igazgatni.

S így valahogy azt sem tudja elképzelni, hogy felelősen gondolkodó erkölcsös ember (különösen fehérnép!) hajlandó legyen ilyenbe aljasulni -- vagy ha mégis, az nem egy kezdődő erkölcsi romlás jele lenne.

***

Pedig bármi furcsa, a tisztán örömszerző szex lehetősége valójában elkezdte megtanítani az emberiséget arra, hogy ne csupán azért ne keféljen fűvel-fával, mert az kezelhetetlen botrányokba fúl (ld. megesik a leány / fehér asszony fekete gyermeket fogan), hanem mert magától is igényesebb ő annál.

Mint mikor a gyermek felnő, s már nem szülei tiltása miatt nem túrja az orrát, hanem belső indíttatásból.

S igazából ez az egész modern világ is szidható a sok kísértésével és szabados lehetőségével, de a régi korokhoz mérten elképzelhetetlenül széleskörű s magas fokú tanultság miatt az arányaiban megfogyatkozott hívek serege cserébe sokkal tudatosabb s értőbb lett a hit lényegét tekintve. Már nem csak féli az Istent, mint valami dühös vénember villámait, hanem érti az Írás neki szánt mélyebb lényegét, finomságait, filozófiáját. Már nem puszta kívánságládának tekinti a szentekhez való imákat, hanem mélyebb lelki harmóniát próbál felépíteni az ajándékul kapott hit által.

Ha az Egyház az elmúlt korokban tapasztalt bölcsességgel figyelné a világot, nem berzenkedne változásai ellen, hanem igyekezne kiaknázni azokat. Kiaknázni, hogy a nyáj sokkal felnőttebb lett. Ha ennek megfelelően elkezd felnőttként szólni hozzá, még akár növelheti is hívei számát. Ám ha megmarad a gügyögésnél, legyintenek rá, mert úgy érzik, ők ebből már kinőttek, az öregnek már nincs számukra mondanivalója.

 ***

Széles skálán elmerülhetnénk a példákban, de ha már abból indultunk ki, maradjunk a szexnél.

***

Egy mai tanult lány tudja, hogy a védekezés nélküli szex mivel jár, így abba úgy nem is igen megy bele. A bölcsen nevelt lány ezt szüleitől tudja, s azt is, hogy szülei megbíznak benne, így magától vigyáz magára. De még ha nem is bíznak meg benne, tudja, hogy saját életét rontaná el, így ezért vigyáz magára. A mai lány felnőttebb az egykori fruskáknál.

Ezen kívül tisztában is van saját értékeivel, és hülye lenne bármi jöttment fasszal lefeküdni, csak hogy dughasson. Tudja jól, hogy pusztán egy menetre valakit bármikor tudna találni, így egyrészt válogathat, másrészt igényesebb annál, hogy akkor és olyannal feküdjön le, amikor s akivel ne esne jól lelkileg is. És lelkileg alatt nem kell mindig fennkölt szerelmet értenünk, de legalább egy igényességet, ami által szelleme is beleszól a választásba.

S persze a szív útjai sokszor tévútra csalják az elmét, de a fenti szellemi fegyverzettel a korábbi korok leányainál sokkal biztosabban tudnak vigyázni ők saját magukra, és képessé válnak arra, hogy a testi -- és ezzel együtt a lelki -- szerelem tudnivalóit már ne a végleges családnak szánt kötelékben kezdjék el először próbálgatni.

Mert azért lássuk be -- ahogy műteni is jobb ha olyan, aki előtte tanult orvoslást, emberekkel teli buszt is az vezessen, aki előtte üressel már kikerült pár fát és járdaszigetet -- ha a családot tényleg fontos és élethosszig szálló repülőnek tartjuk, ne kényszerítsük rá gyermekeinket, hogy az élesüzemben felszállt gépen vegyék elő először a kezelési útmutatót.

És hangsúlyozom, a lelki érettséget, felkészültséget is e próbálkozások közben szerzik meg. Amikor egy lány egy fiúval jár, egy csomó buktatón keresztülmennek, konfliktusok, csiszolódások, lelki felületek eleinte erősebben maródnak, majd finomabban csiszolódnak, ahogy a baba is kezét lengetve párszor arcunkba csap, mire megtanul finom mozgással megsimogatni. És még ha aztán útjaik el is válnak, egy másik emberrel való együtt működés, lelkének óvása, mint tudás tovább vivődik.

 ***

De miért olyan fontos, hogy maga a testi szerelem tudása is olyan kifinomult legyen aztán a házasságban? Miért annyira fontos jól megtanulni? Miért nem elég a két lélek egymásra figyelése?

***

Mindannyian tudjuk életünkből, hogy még legjobb barátainkkal is nehéz összezárva egy bizonyos időnél többet eltölteni. Kollégium, közös albérlet, utazások -- egy idő után előjönnek a súrlódások, melyek persze bölcsességgel enyhíthetők, de egy életen át biztos egymás idegeire mennénk.

Az ember egyszerűen úgy van kitalálva, hogy nagyon kell neki bizonyos saját tér, saját szabályokkal, és a házasságban két viszonylag kialakult ember -- kialakult életritmussal, szokásokkal -- mégis örökre egy fedél alá költözik.

Két idegen pár nap után menne egymás idegeire, két jó barát pár hét/hónap után, bár megfelelő szabályokkal kényszerből nyilván tartósan be tudnának rá rendezkedni, de ennek alapja bizonyos független saját tér kialakítása lenne különféle együttélési praktikákkal.

S persze az ifjú házasok lelkét különleges kötelék köti, egyházi szemmel pedig Isten áldása segíti, ám még ilyen szemmel is tudjuk, hogy az ember esendő, és rendkívüli próbatétel neki a másik féllel való közös életvitel.

Az egymáshoz viszonylag passzoló, mégis külön műhelyben készült fogaskerekek előbb az egymáshoz csiszolódó bejáratáskor, később a monoton együttforgás és a megfáradás miatt olykor bizony csikorognak.

Ahogy az igazi fogaskerek is csak folyamatos külső kenés, olajozás mellett képesek tartósan együtt forogni, a házasságba is kell bőven olaj.

S akkor nem szóltunk még a gyermekáldásról, kik mindegyike áldás, ám legalább annyira gyermek is. Aki nem alszik, sír, nem eszik, beteg, nem alszik, beteg, nem alszik, sír, mikor alszik, felmegy a láza, így mellette nem lehet aludni, mikor nem alszik, követeli, hogy csak vele foglalkozzanak, játszótér, etetés, nem alszik, sír, alszik, de felmegy a láza, alszik, nem lázas, de testvére játszótérre menne... folytassam? Fenti eltúlzottnak tűnik, de gyakorló anyukák a megmondhatói, nem az. Szerintem minden anyuka gyanakodott már párszor életében, hogy mintha gyermeke idegen hatalmak családba becsempészett ügynöke lenne, kinek egyetlen célja, hogy őt kicsinálja, és e feladatát hihetetlen hatékonysággal el is végzi. Megnőve aztán szülőnyűvő eszköztára átalakul, de hiányt sosem szenved. A végtelen türelem mellett végtelen türelemre is szükség van, hogy minden szeretetünk ellenére időnként ki ne dobjuk az ablakon őket.

Aki próbálta, tudja, hogy nincs az a pénz, amivel e próbák kiállása megfizethető lenne. Ha nincs mellé valami magasabb irracionális, spirituális töltet, amivel százhuszonhetedszer is felkelünk legmélyebb álmunkból, türelmesen újramelegítjük a zöldborsópürét, elkészítjük a hűtőfürdőt, előkerítjük az utolsó este benyögött másnapi házi feladat hozzávalóit, kivágjuk, megrajzoljuk, megszereljük, háromig számolunk, mielőtt felpofoznánk -- ha nincs egy ilyen racionálisnál magasabb alapokon nyugvó töltet, olaj, nevezzük így vagy úgy, mindez csúnyán csikorogva zátonyra fut.

Nagyon szép dolgokat ad egy társ és egy család, ám elviseléséhez a gyarló embernek soha nem lehet elég olajat adagolni a fogaskerekek közé, s ez olaj egy része tetejébe varázserejű is kell legyen.

***

Ezt eddig tudja az Egyház és minden pszichológus és női magazin is, csak míg utóbbiak olajként egyebek mellett a jó szexszel is operálnak (néha talán kicsit túlhangsúlyozva is, hisz' hálás téma), az Egyház olajként szinte kizárólag lelki dolgokat kínál, a hitet, s az áldást, mely mindezt segíti.

S persze aláírom, fontos és hasznos minden szavuk, ám egyszer érdemes lenne úgy teológiailag is mélyebben átgondolni, igazán komoly koponyákat és időt rászánva, hogy Isten vajon tényleg nem azért adta-e a testi szerelem ajándékát, s nem azért teremtette-e ezt az egészet olyan furcsán, hogy benne férfi és nő olyan önfeledt élvezettel képes elmerülni, és mindez olyan könnyen adagolja az jutalmat az agy örömközpontjába, dolgozza ki a stresszt majd adagol utána egy végtelen nyugalmat és megelégedettséget, szóval hogy nem azért teremtette-e mindezt ilyen kirívóan furcsán, hogy ez legyen amaz olaj egy része?

Nem pazarlunk-e el egy nagyon fontos és hatékony balzsamot, ami az egyéb lelki praktikák mellett oly' hatékony kenést tudna adni a hihetetlen erők között élethosszon át dolgozó fogaskerekeknek, ha lelkifurdalást rendelünk e balzsam legalább házasságon belül bőséges és önfeledt használatáért?

A házasságon való áldás önmagában elég kell legyen egy tökéletes emberpárnak, de mi legyen az esendőkkel, akik testben élve nem tudnak mindig puszta lélekkel e test fölé kerekedni? Vajon nem a valódi hús-vér embereknek szánta-e a Teremtés ezt a -- valljuk be -- jól használva igen hatásos eszközt segítségül, hogy képesek legyenek kiállni a -- valljuk be -- emberfeletti próbát?

***

S gondolkodjunk el azon is, vajon a történelmi statisztika alapján tényleg alkalmasnak tűnik-e az ember az önfeledt testiség nélkül élni? Volt-e oly' kor, ahol -- ha mód nyílt rá -- az akár hitbuzgó, társadalmilag elismert férfiak tekintélyes része nem keresett másik nőt, kivel e funkciót betölteni próbálta? A házasságon kívüli szexet abszolút elítéli az Egyház, s különösen ennek pénzért kínált változatát -- de vajon nem csökkenne-e magától rá az igény, ha e férfiak női a házasságon belül lelkifurdalás nélkül tölthetnék be a férfi-nő kapcsolat összes funkcióját -- rájuk kimért fölösleges gátlások nélkül?

Az olyan intelmek, mint a képen hivatkozott 2. pont, erővel szétválasztva tartják a férfi-nő kapcsolat funkcióit a különböző fajta kapcsolatok között. Azzal, hogy a testi szerelem egy részét a házasságból kiutasítják, azt megszüntetni nyilván nem tudják, így valójában a házasságon kívülre kényszerítik, s ezzel a házasságot összekötő malterból kilopják a cement egy részét. Ez az intelem maga konzerválja azt az állapotot, hogy a férfi-nő kapcsolat ne tudjon teljesen megvalósulni a házasságon belül, s részben azon kívülre kényszerüljön.

***

Nem az a baj, hogy az Egyház nem enged a szabadosságnak, mert továbbra is szent értéknek találja a családot.

Az a baj, hogy azzal, hogy nem igazítja az elvek gyakorlati alkalmazását a változó világhoz, saját maga ássa alá a családot.

***

És így van ez egy csomó más dologgal is. Ahogy fentebb írtam, az új világban a minden eddigi korban meglevőnél szélesebb körű olvasottsággal, képzettséggel az emberek sokkal magasabb szinten lennének képesek megérteni az Egyház tanításának lényegét. S az új társadalmi feszültségek, szorongás, stressz, magány, minden eddiginél nagyobbra tárult világban kicsinek való levés érzése mind olyan bajok, melyekre a tanított hit egy áhított kapaszkodó tudna lenni. Csakhogy ehhez abba kéne hagyni a gügyögést, a gyerekeknek való egyszerű szabályok -- nagyrészt tiltások (!) -- sulykolását, és át kéne térni a felnőtt beszédre.

Ha az Egyház kihasználná a világ változásának e pozitív részét, olyan lelki töltetet tudna kínálni a nyájnak való anyagnak, amire szükségük lenne, és amúgy még hálásan is fogadnák.

Ha nem teszi, elveszíti a meglevő nyájat, úgy is, hogy pedig szükségük lenne rá.

***

S visszatérve végezetül a kormányoldal tagjai, szellemi képviselői hozzáállására, beszédére a népesedés kapcsán: híressé vált megnyilatkozásaikból pont ugyanez a fenti avítt egyszerűség süt:

Az egyetlen, ami a tipikus mai nőt eltéríti a családalapítástól, szüléstől, hogy a szabad szellem fertőzése miatt szingliként akar csak úgy élni bele a világba, a tartalmatlan szórakozást, önmegvalósítást, kéjelgést keresve. És ha őket át tudjuk nevelni komoly asszonyokká, akik rájönnek, hogy megteremtettetésük fő célja gyermekek nemzése, a jó útra térve teleszülik majd nekünk szép országunkat.

S ehhez természetesen adunk pénzt, mert (ha valaki, hát mi) tudjuk, hogy a világot igazából az működteti.

Ugyanakkor tudjuk jól, hogy a gyermeket nem csak megszülni, de felnevelni is kell, mert az országnak erkölcsös, jólnevelt, szabályokat betartó, dolgos kézre van szüksége, erkölcsösen jólnevelni pedig történelmileg igazoltan csak házassági kötelékben élő apa-anya pár képes, így ezeket támogatjuk, a többit többé-kevésbé megtűrjük.

A világ valódi lakóinak, apa- s anyajelöltjeinek igényeit kutatni, felmérni, elemezni pedig fölösleges, mert fentiek így működnek, s ha mégse, a mi dolgunk, hogy mégis -- egy kormány feladata a helyes útra terelés.

 

+++

 

Sokat beszéltem, elmém kifáradt. Lúgozásul olvasok egy kis konzervatív bulvárt. Mert a változó világban már ilyen is létezik. Korábban Helyi Théma, ma Lokál (Ripost) névre hallgat. Dőre lennék, ha csak beszélnék róla, hogy ki kell használni a változó világot s magam nem tenném, mikor pedig mértékadó konzervatív szemüvegen átszűrt igényes sztárhíreket olvashatok például Oszter Sándor házasságáról. Erkölcsösen puritánul, ingyen.

Vagy kevés pénzért, puritánul kivághatom a Ripost-ból a nap képét. Hisz "Vivi mel­leit látva meg­ért­jük, mit je­lent az a szó, hogy tö­ké­le­tes."

 

 

 

 

 

 

 

 

39 komment

Címkék: szex felnőtt olaj erkölcs Egyház Vivi mellei

A bejegyzés trackback címe:

https://benderik.blog.hu/api/trackback/id/tr5112584699

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

\\\'tor 2017.06.16. 08:08:52

Kedves Szerző!

Nagyon a szívemből szól amit leírtál, sok mindenben egyetértünk. Hívő katolikusként néha nekem is sok a "gügyögésből", tiltásból, de amíg 75-80 éves cölibátusban élő főpapok határozzák meg egyházunk irányát, céljait, addig nem nagyon várhatunk változásokat. Én egyébként ebben (is) látom az általad leírtak fő okát. Honnan tudná a pap, hogy igen is létezhet házasságon belül és kívül (itt most nem a hűtlenségre gondolok) is felelősségteljes, de élvezetes szexuális élet.
Hogy mi hozhatna változást? A cölibátus eltörlése? Fiatalabb vezetők? Nem tudom.
Bár azt sem tudom, hogy a végén hogy jön ide a kormány felelőssége.

Mikrobi 2017.06.16. 09:29:05

Amit te leírsz, az nem az Egyház tanítása. Soha nem is volt! Voltak ugyan elhajlások az ókortól kezdve, de ezek gnosztikus behatások voltak. Az újkorban leginkább a fundamentalista, puritán protestáns gondolkodás vitte ebbe az irányba a gondolkodást, de kevés sikerrel. A lehozott falragaszok a fogamzásgátlás rossz voltára igyekeznek felhívni a figyelmet. Gyenge próbálkozás mind DTP-s szempontból, mind abból, hogy nem beszél a szexualitás fontosságáról. De nem is ez a célja. A Humanae Vitae legnagyobb hibája sem az, hogy elítéli a fogamzásgátlást, hanem hogy nem beszél a családról és a szexualitás magasztosságáról. Ezért is adta ki Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortiót, ami viszont 120 oldalon foglalkozik a téma minden aspektusával.
Szt. II. J. P. test teológiáját terjeszti Christopher West is, aki nemrég az Egyház teljes támogatásával tartott Budapesten előadást többezer fiatal előtt. Szándékosan egy 2011-es cikket linkelek őróla, hogy lásd, már évekkel ezelőtt se lett volna igaz, amit írtál: www.magyarkurir.hu/hirek/christopher-west-jo-hirek-hazassagrol-es-szexualitasrol

shitgun 2017.06.16. 10:15:59

Eleve mi az, hogy valaki meghatározza, hogy ki, kivel, mikor, hogyan szexeljen? Bohócság az egész, nem felnőtt embernek való baromság.

Ad Dio 2017.06.16. 10:49:28

Az tényszerű, hogy az egyház szexuális kérdésekben igen ostobenkó álláspontot képvisel (óvszer tiltása pl).

A kérdést mint keresztény etikai problémát érdemes inkább felvetni..

A szexualitás egyszerre örömszerző, közösség alkotó és fajfenntartó tevékenység. Az első kettő minden további nélkül, örömmel elfogadható keresztény szemmel. Az örömmel, élvezettel, ameddig nem rabja az ember, semmi baj nincs. Sőt! A szexualitás közösség teremtő ereje az örömön át működik. Vegytiszta isteni kegyelem.

Azonban sajnos ott van a 3. pont és a probléma a keresztény etika számára itt kezdődik. A szexualitás fajfenntartás is egyben, vagyis a coitus-szal járó szex esetleg emberi élet megfoganásával is járhat. A keresztény etika a természettudományos logika mentén következetesen gondolkodik az emberről, így a 12 hetes kort el nem ért emberi lényt is embernek tekinti, ennek megfelelően az abortuszt nem tekinti elfogadhatónak. Azt sem tartja helyesnek, hogy egy esetleges kölcsönös örömre és élvezetre épülő szexuális aktus következményeit az egyik (nő) fél legyen kénytelen elszenvedni. A keresztény etika szerint minden gyermeknek joga van a lehető legjobb körülmények közt megszületni. Ezt pedig a kereszténység a két szülős hetero modellben látja.

Épp ezért, a kereszténység a szexualitást csak olyan közösségben látja helyesnek, ahol a felek az esetleg megfoganó gyermeket felelősen el tudják fogadni, szeretettel fel tudják nevelni.

Ad Dio 2017.06.16. 10:58:14

@shitgun:

Nem szexelhetsz 14 év alattival. Ez is baromság? Meg olyannal sem, aki nem akarja. Ez is az? Egyház írja elő? Ja nem.

Az egyházak az ÖNKÉNTES tagjaik számára adnak erkölcsi iránytűket. És ha valaki ezeket nem tartja be mi történik? Semmi. Legalábbis semmi olyan ami az életben látható lenne. Ami meg a láthatón túl van, az megint csak hit kérdése.

"Bohócság az egész, nem felnőtt embernek való baromság."

Ja, nem félreértetted a dolgot...

2017.06.16. 11:00:58

Egy jó katólikus úgy szexel az asszonnyal, hogy az nehogy élvezze, mert az ugye bűn.

A katolikus szekta egy viccegyház lett mára, senki se veszi már őket komolyan. Remélem folytatják a szellemi hanyatlást, akkor gyorsabban eltűnnek a történelem süllyesztőjében.

@Mikrobi: Nyilván a protestánosok tehetnek mindenről! Ők vezették be a papi cölibátust is a katkó egyházban, meg miattuk van brutálisan sok pederaszta a katólikus egyházban.... ja nem. Ez a katkók sara!

@\\\'tor: fiatalabb katkó vezetőkkel az a baj, hogy aki manapság katolikus papna megy, annál valami nagyon nincs rendben fejben. Ismertem több fiatalt, akit beforgattak vagy magukat forgatták be római meg görög katolikus egyházba, hát, egyikük se volt az a liberális alkat. Az egyik kispap pl. fülem hallatára egy katkó ifjúsági összejövetelen feltette a kérdést, hogy ki fogja már végre megölni Gyurcsányt (aki akkor még miniszterelnök volt, a 2006-os események után), mert Isten és a haza ezt követeli most. Ezt így megmondta 15-18 éves fiataloknak egy egyházi fenntartású épületben, hivatalos ifjúsági alkalmon egy katolikus kispap.
Homoszexualitás, drogok, fogamzásgátlás, házasság előtti szex? Pont a fiatalabb papok vallanak kőkonzervatív nézeteket ilyen ügyekben. Miért? Mert aki liberális ilyen kérdésekben, az jellemzően messzire elkerüli az egyházat. Aki kicsit sérült fejben, vaskalapos, bigott, nőgyűlölő, az beveszi a maszlagot és belép a katolikus egyházba, sőt pap is lesz belőle.

2017.06.16. 11:06:02

@shitgun: aki ezzel egyetért, az tagja az egyháznak. Tapasztalatom szerint pont a katolikus lányok egy része dug orrba-szájba, mert akkora az elnyomás otthon, hogy kirobban a szexualitásuk, amint kilépnek a kis közösségükből. Jellemzően nemkatolikusokkal szexelnek persze. Tudnék mesélni ;)
A bűntudat persze gyötri őket, ezért meggyónják. Maguknak csinálják ezzel a lelki problémákat. Hülyeség? Az.

Ad Dio 2017.06.16. 11:07:13

@dandelion bit:

"Egy jó katólikus úgy szexel az asszonnyal, hogy az nehogy élvezze, mert az ugye bűn."

Katolikus rövid "o".

Nem csak ezért: hülye vagy mint éjszaka ;-).

Ad Dio 2017.06.16. 11:12:08

@dandelion bit:

"Az egyik kispap pl. fülem hallatára egy katkó ifjúsági összejövetelen feltette a kérdést, hogy ki fogja már végre megölni Gyurcsányt"

Jaj, az nem úgy volt! Én is hallottam! Helyesen úgy hangzott, hogy " hol van már az a jótét lélek, aki végre lóval széjjelráncigálja ezt a Belfegort! Persze csak miután kerékbe törte és felnégyelte." Idézzünk pontosan. Ja és az a bizonyos pap pedofil is és elsikkasztotta a Budapestre tervezett új Szent Péter Bazilika komplett árát.

Nem szabad elkendőzni a tényeket :-).

sas70 2017.06.16. 11:34:52

Faszi hazamegy a templomból a mise után. Kérdezi a felesége:
-Miről prédikált a plébános úr?
-A bűnről.
-És mit mondott róla?
-Tiltotta.

Körülbelül ennyi. Nem vagyok vallásos és nem vagyok egyik egyháznak sem tagja, tehát nyilván nem én vagyok az illetékes a témában. A megjegyzésem csak annyi, hogy a változó világban a modernizáció szükséges és elengedhetetlen.
A vallás pedig ne ürügy legyen, hanem lelki támasz és a modern világnak megfelelő erkölcsi, társadalmi iránymutatás. Különben csak álságos képmutatás lesz és nem csak a szexben, hanem az élet minden területén.

Ad Dio 2017.06.16. 12:41:48

@sas70:

A vallás kicsit olyan mint a foci vagy épp a nemzetgazdaság: mindenki ért hozzá és van egy pár jótanácsa is. Még akkor is, ha bevallottan semmi köze hozzá :-).

Ekrü 2017.06.16. 12:44:44

Bírom,amikor olyanok ,akiknek semmi közük az egyházhoz ,próbálják megmagyarázni,hogy hogyan is kell gondolkodni azoknak akik hisznek Istenben.Ha nem tetszik amit a katolikus/református (stb.) egyház tanít,akkor nem kell odamenni.Ez ilyen egyszerű.Elvégre ha az ember bemegy egy elit golfklubba ,bizony be kell tartania a klub szabályait,és nem válogathat ,hogy mi tetszik neki és mi nem.

Ekrü 2017.06.16. 13:14:34

@dandelion bit:" miattuk van brutálisan sok pederaszta a katólikus egyházban.... "-Sokkal inkább az miatt mert a pedofilok előszeretettel választanak olyan hivatást ahol gyermekek közelében lehetnek.Ilyen pld.a tanári állás vagy ahogy a legutóbbi időben kiderült a gyermekotthonokban való elhelyezkedés.Ráadásul ha megnézzük a statisztikákat ezeknek az eseteknek a nagy többségét fiatal fiúk ellen követik el.Gondolom ezen is el lehet gondolkodni...

shitgun 2017.06.16. 13:21:11

@Ad Dio: ójaj, tényleg, nagyon gagyi félrebeszélés, nagyon jól tudod, hogy a posztbéli dologhoz szóltam hozzá, nem például a kiskorúakkal folytatott viszonyhoz, amiről szó nincs a posztban.

dandelion bit (törölt) 2017.06.16. 13:32:46

@Ad Dio: márpedig én ott voltam és egy katolikus kispap azt kérdezte 15-18 éves (meg pár egyetemista korú) fiataltól, hogy ki fogja már végre megölni Gyurcsányt, mert ezt követeli Isten és a haza. Ne poénkodd el, szerintem ez komoly probléma. Akkor is, ha a 2006-os esemémyek után sokakban forrt az indulat, szerintem egy katkó pap se engedhet meg ilyeneket magának. Abból az ifi-ből tudok olyat, aki később papnak állt. Az se volt egy egészséges lelkületű fiú, szexuális elfojtások, komplexusok. Ezért írom, hogy a fiatalítás az egyházi vezetésben nem feltétlenül megoldás, hisz ma pont azok mennek katolikus papnak, akikkel valami baj van fejben, bigottak vagy beforgatták őket.
Pont mint a muszlimoknál, az idősebbek, pláne akik világiasabb országba vándoroltak ki, picit liberálisabbak, közben meg a fiatalok radikalizálódnak mindenféle szexuális elfojtás, kudarcok, kilátástalanság miatt.
Katolikus fiatalok közt is pont a keménymag áll papnak. Veszélyes dolog ez.

pocaklakó minimanó 2017.06.16. 13:38:19

@Ekrü: "...ezeknek az eseteknek a nagy többségét fiatal fiúk ellen követik el.Gondolom ezen is el lehet gondolkodni..."

Akkor még homokosok is?

pocaklakó minimanó 2017.06.16. 13:40:15

Nem is érti az ember, hogy felvilágosult vidékeken miért ragaszkodnak - börtönbüntetéssel való riogatással egybekötve - ahhoz, hogy csupán két fő házasodhasson. Felnőtt emberek saját testük feletti önrendelkezését és szabad akaratát tipporják sárba és nyomják el a poliamorofóbok. Szörnyűűűűű...!!!

pocaklakó minimanó 2017.06.16. 13:41:31

@dandelion bit:

"Remélem folytatják a szellemi hanyatlást, akkor gyorsabban eltűnnek a történelem süllyesztőjében."

Évszázadok óta erről megy az álmodozás idiótáéknál.

sas70 2017.06.16. 14:09:56

@Ad Dio: Attól, hogy nem vagyok vallásos még közöm van hozzá és a társadalom tagjaként, véleményem is lehet.
Véletlenül sem akarom megmondani, hogy ki, hogyan gyakorolja a vallását, viszont ha egy vallási, világnézeti szempontból mond véleményt egy társadalmi kérdésről, akkor azért csak legyen már egy kis jogom nekem is, egy másik világnézeti szempontból véleményt mondani. Pláne akkor, ha végső soron az én szexuális, párkapcsolati életembe is bele akar szólni, amikor véleményt mond arról, hogy mikor és hogyan helyes fogamzásgátlást alkalmazni.

És persze sok más dolog is van ami eltérő értelmezést igényel, de erre ez pl. nagyon jó példa:

www.youtube.com/watch?v=lybngoeDqLk

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.16. 14:24:15

@dandelion bit:

"Egy jó katólikus úgy szexel az asszonnyal, hogy az nehogy élvezze, mert az ugye bűn."

Ez egy népszerű ateista téveszme.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.16. 14:26:45

@Ad Dio:

Pl. az ortodoxia nem tiltja a nem gyilkos fogamzásgátlást házasságon belül.

Ecsetes 2017.06.16. 14:53:55

Ennyit össze blablázni. Csak azt tudnám miért ment be a templomba a szerző? Teljesen el van tévedve. Testi szerelem nem létezik, az testi gerjedelem. Sokan valamiért összekeverik az érzelmeket az érzésekkel.

Ad Dio 2017.06.16. 16:19:41

@pocaklakó minimanó:

Ennek mi köze van az egyházakhoz? Ezt a VILÁGI törvénykezés dönti el. Olyan pártra kell szavazni, ami ezt megengedi. Az meg, hogy az EGYHÁZ mit tekint házasságnak, az az egyházi BELÜGY, amibe kívülről nem ér beleszólni.

Ad Dio 2017.06.16. 16:20:53

@MaxVal BircaMan HJCD:

Nagyon is jól teszik. Ebben a kérdésben a katolikus egyházak tanítása nem felel meg a keresztény etikának. Indokolatlanul szigorú és feleslegesen korlátozó.

Ad Dio 2017.06.16. 16:29:15

@sas70:

"Attól, hogy nem vagyok vallásos még közöm van hozzá és a társadalom tagjaként, véleményem is lehet."

Véleményed bármiről lehet, de egy vallási közösség életében indiffirens egy kívülálló véleménye, ráadásul kissé udvariatlan dolog belügyekbe kívülről beleszólni. Én sem mondom meg, hogy egy nem vallásos hogyan éljen megvárom, hogy kikérje a tanácsomat. Ez így van rendben.

"Véletlenül sem akarom megmondani, hogy ki, hogyan gyakorolja a vallását, viszont ha egy vallási, világnézeti szempontból mond véleményt egy társadalmi kérdésről, akkor azért csak legyen már egy kis jogom nekem is, egy másik világnézeti szempontból véleményt mondani."

Jelen poszt az egyház _hívőkhöz szóló_ tanításáról szól, nem pedig egy általános társadalmi kérdésről. Ebbe nem nagyon van jogod beleszólni. Nem vagy tagja a közösségnek, nem nagyon tudom milyen alapon szólsz bele kívülről...

"Pláne akkor, ha végső soron az én szexuális, párkapcsolati életembe is bele akar szólni, amikor véleményt mond arról, hogy mikor és hogyan helyes fogamzásgátlást alkalmazni."

Mikor is szólt bele az egyház abba, hogy milyen módon fogamzásgátolj?

dandelion bit (törölt) 2017.06.17. 02:44:58

@MaxVal BircaMan HJCD: ez nagyon helyes. Az abortuszt én ateistaként is ellenzem, de a megelőzést (pl. hormonális fogamzásgátlás) támogatom.

@pocaklakó minimanó: márpedig mostanában a katolikusok lettek a fehér európai civilizáció ellenségeinek, a muszlimoknak a befogadói, ezzel a saját eltűnésüket is siettetve. Olaszországban, Németországban a keresztények adnak menedéket az álmenekülteknek. Ideje lenne beszüntetni a tevékenységüket.
A harmadik világban még nőhet a katkók száma, de azok csak maradjanak ott Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában.

Mikrobi 2017.06.17. 08:13:00

@dandelion bit: hol olvastad, hogy a katolikus tanítás szerint a szexet élvezni bűn? Bizonyára nem katolikus iratban és eléggé szégyellheted magadat, hogy a kommentemet olvasva, azt teljesen figyelmen kívül hagytad és mégis idehánytad ezt a vérlázító szemétséget. Igaz, ennél sokkal nagyobb aljasság volt brutálisan sok pederasztát vizionálni. Először is, a pederaszta a saját neméhez, főleg fiatalokhoz vonzódó férfi. Másodszor ilyenekből sokkal több van protestáns lelkészek között, de még köztük is ritka. Csak ez egy alkalmas rágalom a katolikusellenes hangulatkeltéshez. Nyilván mi vagyunk főellenség, mert mi vagyunk a legerősebbek. És ha le is morzsolódnak az állhatatlanok, liberálisok, még akkor is mi leszünk a legerősebbek. Sőt, az öntudatos, buzgó katolikusok homogén közössége erősebb lesz, mint a most széthúzó, mindenkit megmenteni akaró, ezért sokszor elvtelen kompromisszumokat is vállaló Egyház.
Az, hogy kispapokról Gyurcsány megölésére buzdító szöveget vizionálsz, nem azt bizonyítja, hogy ilyen történt, csak azt, hogy te Gyurcsány-párti vagy. Aminek fényében persze a fenti fröcsögésed sem meglepő.

Mikrobi 2017.06.17. 08:15:46

@sas70: ez a vicc nem azt bizonyítja, hogy a papok csak a bűnt tiltani képesek a prédikációban, hanem azt, hogy a hívek abszolút nem figyelnek oda a prédikációra. Kérdezz meg egy mise után egy tetszőlegesen kiválasztott hívőt, hogy miről prédikált a pap, csak zavart nyökögést fogsz hallani. Kevés kivétellel. Ha elkéred a pap prédikációját, abban viszont alig fogsz ilyet találni, legföljebb a töredéke szól arról, hogy ezt vagy azt nem szabad.

Mikrobi 2017.06.17. 08:18:57

@dandelion bit: Christopher West elég komolyan beszélt a dekadens erkölcstelenség ellenpólusaként jelentkező elfojtásról és éppúgy helytelenítette, mint az előzőt. Egészséges katolikus családban ma is normálisan beszélnek a szexualitásról és nem "dugnak fűvel-fával a szüleik tudta nélkül".

dandelion bit (törölt) 2017.06.17. 17:15:19

@Mikrobi: Gyurcsányt én is orrba vertem volna egy szőlőkaróval 2006-2007-ben, Gergényivel egyetemben, azt is tudtam, hogy az ismerősöm akit a katkó ifjúsági összejövetelre elkísértem, vérfideszes, de azért olyan szöveget nem vártam, amit hallottam. Nem konkrétan felhívott Gy. F. megölésére, hanem felsóhajtva megkérdezte, hogy ki fogja már lelőni, mert ez a haza érdeke.
Szerintem nem volt titok, hogy a katolikus egyház nem Gyurcsányért rajongott akkoriban.

Benderik 2017.06.19. 21:10:36

@\\\'tor: "Bár azt sem tudom, hogy a végén hogy jön ide a kormány felelőssége. "

Jogos, mert sehogy. Kicsit talán félreérthetőn írtam. A hatást inkább fordítottnak gondolom. A gyagya kormányoldali világnézetet termékenyíti ez a gügyögés.

Benderik 2017.06.19. 21:17:34

@Mikrobi: "A lehozott falragaszok a fogamzásgátlás rossz voltára igyekeznek felhívni a figyelmet."

Valóban, a környező cetlik az abortusz ellen szóltak, ám ezekban a kiírásokban a fogamzás nélküli szex ezen láthatóan túlmutat, és magát a céltalan "ösztönkielégítést" is már bűnnek sugallja.

Ami a többit illeti - elolvastam a linket, és ez az állítása: "A könyv szerzője rámutat: II. János Pál eredetien mutatta be az Egyház szexualitásról és házasságról szóló tanítását. Amit a Katolikus Egyház valaha is írt és mondott erről a témáról, annak több mint kétharmada a lengyel pápától származik. Mégis, munkája gyakorlatilag ismeretlen az átlagos katolikusok előtt." -- nos, ez azért nem fest rózsás helyzetet az átlag katolikus tanításról.

Benderik 2017.06.19. 21:21:12

@Ekrü: "Bírom,amikor olyanok ,akiknek semmi közük az egyházhoz ,próbálják megmagyarázni,hogy hogyan is kell gondolkodni azoknak akik hisznek Istenben.Ha nem tetszik amit a katolikus/református (stb.) egyház tanít,akkor nem kell odamenni.Ez ilyen egyszerű.Elvégre ha az ember bemegy egy elit golfklubba ,bizony be kell tartania a klub szabályait,és nem válogathat ,hogy mi tetszik neki és mi nem. "

Igen, ez igaz és jogos. De ettől persze, ha az ember azt látja, hogy a golfklub jobb sorsra lenne érdemes, mert hasznosat tanít, csak vmi apró ügyrendi hülyeség miatt veszti el ügyfeleit, ami hülyeség nem lenne fontos a tanítás lényege szempontjából - hát akkor szól, aztán legfeljebb nem fogadják meg.

Benderik 2017.06.19. 21:24:14

@Ecsetes: "Ennyit össze blablázni. Csak azt tudnám miért ment be a templomba a szerző? Teljesen el van tévedve. Testi szerelem nem létezik, az testi gerjedelem. Sokan valamiért összekeverik az érzelmeket az érzésekkel. "

Igen, a testi szerelem valóban eufemizmus a szexre. De nem én találtam ki. (Bár az igazán jó szex lelki is. Hogy erről mit mondott Marquez, arra itt illendőn még a könyv címét sem írhatom le.)

Benderik 2017.06.19. 21:27:28

@cfjcrsx6465: "Fárasztó, értelmetlenül mesterkélt, gügyögő poszt. Szövegszerkesztőt, irodalomórát (bevezetés-tárgyalás-befejezés) nem látott a szerző."

Igen, bevallom, alsóban mindig előbb írtam meg a fogalmazásokat, aztán a vázlatot. Aztán mikor a tanítónénim szólt, hogy előbb kell a vázlat, onnan kezdve kihagytam neki elöl a helyet. Így átcxúsztam a rendszeren...

Mikrobi 2017.06.20. 11:19:26

@Benderik: a céltalan ösztönkielégítés pedig tényleg bűn. A házasságban is! De továbbmegyek: a pusztán gyereknemzés céljából folytatott szex is bűn! A nemiségnek kettős, egymás fölé nem helyezhető célja van: egymás boldoggá tétele és életadás gyermekeknek.
Hogy miért nem terjedt el az Egyház szexualitásról adott tanítása széles körben, annak a prüdéria az oka. A prüdéria nem válogat és nem kell hozzá vallásosnak lenni. De hozzáteszem, hogy a puritán protestantizmus sokat tett a prüd közgondolkodásért, ez pedig oka lett a XX. század szexuális forradalmának.

Benderik 2017.06.20. 23:40:30

@Mikrobi: Igen, így már jobban hangzik, bár én ezt az egyenlő fontosságot nem láttam még sehol leírva, a nemzés mindig fontosabbnak volt feltüntetve.
Ez az értelmezés viszont sztem nem kell azt jelentse, hogy MINDEN EGYES alkalomnak kettős célúnak kell lennie. Az emberi szervezet eleve nagyon más periódusidőre van e kétféle cél szempontjából kalibrálva. Nem teljesülhet a kettős cél akkor, ha pl. 1-2 naponta űzik, és ennek egy ésszerű hányada nemzési célú is?
Ami meg az ösztönkielégítést illeti -- a boldoggá tevő szex lelki kapcsolat is, de testi is, márpedig a testi része egy ösztön kielégítése. Nem lehet boldoggá tenni szex által ösztönkielégítés nélkül. Ha a fenti módon űzik, azt talán lehet úgy tekinteni, hogy a nem nemzési célú alkalmak sem bűnök.

Benderik 2017.06.20. 23:43:31

@Ekrü: "Bírom,amikor olyanok ,akiknek semmi közük az egyházhoz ,próbálják megmagyarázni,hogy hogyan is kell gondolkodni azoknak akik hisznek Istenben.Ha nem tetszik amit a katolikus/református (stb.) egyház tanít,akkor nem kell odamenni.Ez ilyen egyszerű.Elvégre ha az ember bemegy egy elit golfklubba ,bizony be kell tartania a klub szabályait,és nem válogathat ,hogy mi tetszik neki és mi nem. "

Még az jutott eszembe a golfklubos példáról, hogy viszont az elit golfklub nem szenved attól, ha fogyatkoznak a tagjai, s a fiatalok nem akaródznak beiratkozni, hanem helyette focizni mennek.